Khách hàng khi mua hàng có hóa đơn tại tất cả các cửa hàng Mazzola đều có thể yêu cầu cấp thẻ V.I.P. Quý khách sẽ được giảm giá vào các lần mua tiếp theo.

Ẩn/Hiện Contact